Demokracia, ligji dhe Maliqi

Detyra e politikës është, që pushtetin ta kanalizojë në binarët e së drejtës dhe, në këtë mënyrë, përdorimi i tij të japë fryte, që do…