Në rast se ju ose ndonjë familjarë i juaji ende ka dilema rreth qendrës së votimit ose edhe më konkretisht vendvotimit, ju nuk keni nevojë që stresoheni pasi këtë mund ta mësoni shumë thjeshtë.

Për të mësuar vendvotimin tënd të saktë, mjafton të shënoni vetëm numrin tuaj personal dhe menjëherë do të shfaqen të dhënat që kërkoni.

http://eomp.kqz-ks.org/VCChangeRequests/Index