Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se me qëllim të komunikimit lidhur me procesin e votimit në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës ka në dispozicion këta numra telefoni:

TELEFONAT KONTAKTUES PËR INFORMIMIN E VOTUESVE:

0800 55 555 dhe +38338211428