Kompania Viatori sërish ka nisur për zonat e termetit në Shqipëri veshmbathje dhe artikuj ushqimor të siguruar nga qytetarët e Preshevës. Kjo eshtë mauna e dytë, pasi dy ditë më parë shkoi kontigjenti i parë i ndihmave.