“Rinia për Kosovën” është një projekt i përbashkët 18 muajsh që angazhon të rinjtë që do të punojnë së bashku dhe të bëhen ndryshues në komunitetet e tyre”. Kështu tha sot emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), koordinatori i këtij projekti, Ferdinand Nikolla.

Nikolla tha se ky projekt synon të ua hap dyert të rinjve. “Në kuadër të kësaj kemi një fushatë interesante që ju mundëson të rinjve të dëshmojnë angazhimin e tyre karshi bashkëmoshatarëve në lagje, në qytet, pjesa urbane apo rurale, e që ndikon në përmirësimin e të ardhmes së tyre”, tha ai.

Ai tha se projekti është simbolik por që ka qëllim të identifikojë liderët e tashëm dhe të ardhshëm të cilët kanë ndonjë  ide ose projekt interesant që duan të ndajnë me të tjerët .

“Mënyra e aplikimit është shumë e thjesht, kjo është një kampanjë online. Të rinjtë bëjnë një fotografi në vendin ose projektin në të cilin ata janë duke u përfshirë, apo e bëjnë një video dy minuta ku ata e tregojnë kauzën në të cilën janë duke u angazhuar. Kriter tjetër për aplikim është mosha  prej 16 deri në 30 vjeç.